Výměníkové stanice jsou nedílnou součástí systému centrálního zásobování teplem.  Pro odběratele tepla, připojené na soustavu CZT dodáváme tlakově nezávislé výměníkové stanice teplovodní, horkovodní i parní od malých výkonů pro jednotlivé objekty po centrální výměníkové stanice o výkonu několik MW