Je důležitým podkladem vycházejícím z podkladů zákazníka a stanovujícím základní parametry připravovaného záměru v dané lokalitě. Jedná se o konzultační činnost vedoucí k technickému návrhu trubního provedení a vedení trasy se stanovením dimenzí a kalkulací předpokládaných nákladů formou odborného odhadu. Výsledkem je návrh řešení konkrétního záměru sloužící k usnadnění rozhodnutí zákazníka o realizaci projektu a je základním podkladem pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace.