Realizace projektů potrubních rozvodů tepla bezkanálových způsobem tvoří podstatnou část aktivit společnosti ERDING, a.s. Každoročně realizujeme celou řadu projektů zaměřených na rekonstrukci, případně výstavbu nových venkovních rozvodů tepla s použitím potrubního systému předizolovaného potrubí. Tato technologie se používá pro výstavbu teplovodů horkovodů i parovodů. Její velkou výhodou je minimalizace tepelných ztrát i snížené náklady na realizaci vzhledem k tomu, že předizolované potrubí se pokládá přímo do výkopu. Společnost ERDING, a.s. je výhradním zástupcem polského výrobce předizolovaného potrubního systému ZPUM pro ČR, proto detailně ovládá jednotlivé technologické postupy, související s montáží jednotlivých prvků předizolovaného potrubí. Nedílnou součástí realizace projektu rozvodů tepla je i rozsáhlá a náročná inženýrská činnost jak před zahájením vlastní výstavby, tak i v jejím průběhu.