Projekce

ObjednatelTeplo Bruntál, a. s. 
Název akceRekonstrukce sekundárních rozvodů - výtopna Květná - K3.
Místo prováděníBruntál
Cena díla 613 000,- Kč bez DPH
Doba provádění 01/2023 - 09/2023
Rozsah dodávkyRekonstrukce teplovodu, zřízení předávacích stanic.
  
ObjednatelCTZ, s. r. o. 
Název akcePlynofikace teplárny  Mařatice,  instalace  3 ks plynových  parních  kotlů o  výkonu  6 MW,  instalace  KGJ1 999 kWe vč. trafostanice TS 1
Místo prováděníMařatice
Cena díla 980 000,- Kč bez DPH
Doba provádění 09/2021 - 12/2022
Rozsah dodávkyDSP, DPS – plynová parní kotelna, KGJ, VTL RS plynu, STL plynovod.
  
ObjednatelVAE, a. s. 
Název akceInstalace KJ7 v budově na par.č. 2157, k.ú. Vsetín 
Instalace KJ8 v budově na par.č. 2157, k.ú. Vsetín
Místo prováděníVsetín
Cena díla 660 000,- Kč bez DPH
Doba provádění 03/2021 - 10/2021
Rozsah dodávky Instalace dvou kogeneračních jednotek o výkonu 1 MW el.
  
Objednatelinnogy Energo, s. r. o.
Název akceModernizace plynové kotelny ul. Pod Studánkou 914, Beroun-Hlinky
Místo prováděníBeroun
Cena díla 1 045 000,- Kč bez DPH
Doba provádění 08/2019 - 12/2020
Rozsah dodávky Rekonstrukce teplovodní kotelny o výkonu 5,25 MW a instalace kogenerační jednotky o výkonu 1 MW el.
  
ObjednatelMasarykova univerzita 
Název akceProjekt pro rekonstrukci kotelny Správy kolejí a menz (MU)
Místo prováděníBudovy Správy kolejí a menz (MU) - koleje Sladkého a koleje Bratří Žůrků, Brno 
Cena díla 369 300,- Kč bez DPH 
Doba provádění Projektová dokumentace 01/2018 - 03/2018; Autorský dozor 06/2018 - 09/2018 
Rozsah dodávky Projektová dokumentace pro provádění  stavby byla tvořena objektem SO01 Kotelna a SO02 Předávací stanice v rozsahu projektování - stavebně architektonické řešení, strojí zařízení, rozvody plynu, elektroinstalace a MaR, BMS, slaboproudé rozvody.
  
ObjednatelPsychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Název akcePsychiatrická nemocnice Marianny Oranžské - Rekonstrukce centrálního zdroje tepla 
Místo provádění Bílá Voda
Cena díla 198 000,- Kč bez DPH 
Doba provádění 02/2017 - 06/2017 
Rozsah dodávky Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci uhelné teplovodní kotelny o výkonu 981 kW, na teplovodní uhelnou kotelnu o výkonu 678 kW. Projektová dokumentace byla zpracována v částech stavební, strojní, silnoproud a MaR. 
  
ObjednatelB+T Přeštice, s. r. o. 
Název akce Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice 
Místo provádění Přeštice - centrum města 
Cena díla 630 000,- Kč bez DPH 
Doba provádění 12/2015 - 08/2016 
Rozsah dodávky Projektová dokumentace pro územní souhlas a výběr dodavatele na nové teplovody, rekonstrukci dvou teplovodních kotelen o výkonu 3,4 a 1,06 MW, vybudování 29 nových předávacích stanic, napojení na centrální dispečink. Projektová dokumentace byla zpracována v částech stavební, strojní, silnoproud a MaR. 
  

Projektová činnost