Projekce

ObjednatelB+T Přeštice, s. r. o. 
Název akce Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice 
Místo provádění Přeštice - centrum města 
Cena díla 630 000 Kč bez DPH 
Doba provádění 12/2015 - 08/2016 
Rozsah dodávky Projektová dokumentace pro územní souhlas a výběr dodavatele na nové teplovody, rekonstrukci dvou teplovodních kotelen o výkonu 3,4 a 1,06 MW, vybudování 29 nových předávacích stanic, napojení na centrální dispečink. Projektová dokumentace byla zpracována v částech stavební, strojní, silnoproud a MaR. 
  
Objednatel Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Název akce Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské - Rekonstrukce centrálního zdroje tepla 
Místo provádění Bílá Voda
Cena díla 198 000 Kč bez DPH 
Doba provádění 2/2017 - 6/2017 
Rozsah dodávky Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci uhelné teplovodní kotelny o výkonu 981 kW, na teplovodní uhelnou kotelnu o výkonu 678 kW. Projektová dokumentace byla zpracována v částech stavební, strojní, silnoproud a MaR. 
  
Objednatel Masarykova univerzita 
Název akce Projekt pro rekonstrukci kotelny Správy kolejí a menz (MU)
Místo provádění budovy Správy kolejí a menz (MU) - koleje Sladkého a koleje Bratří Žůrků, Brno 
Cena díla369 300 Kč bez DPH 
Doba provádění projektová dokumentace 1/2018 - 3/2018, autorský dozor 6/2018 - 9/2018 
Rozsah dodávky Projektová dokumentace pro provádění  stavby byla tvořena objektem SO01 Kotelna a SO02 Předávací stanice v rozsahu projektování - stavebně architektonické řešení, strojí zařízení, rozvody plynu, elektroinstalace a MaR, BMS, slaboproudé rozvody.
  
  
  
  
  
  
  

Projektová činnost