Stavba

ObjednatelČEZ Energo, s. r. o.
Název akceInstalace KGJ, ul. Lnářská - Humpolec 
Místo provádění Kotelna K1 - Humpolec 
Cena díla 11 305 384 Kč bez DPH 
Doba provádění 8/2016 - 12/2016 
Rozsah dodávky Provedení demontáží stávajících zařízení kotelny v rozsahu dle Projektové dokumentace, přemístění a úprava zachovaných částí - příprava TV, doplňování apod. Provedení stavebních úprav - přepažení prostoru kotelny SDK příčkou, výměna stropů nad. PP, a ostatních související stavební úpravy. Dodávka + osazení AN - 45 m3, a KGJ TEDOM CENTO 400 a ostatních technologických zařízení, montáž kouřovodů, technologických rozvodů. Provedení dodávek elektro, MaR, zemnění. Vše v rozsahu dle Projektové dokumentace zpracované pro zakázku. 
  
Objednatel ED & Man Ingredients, s. r. o.
Název akce Plynová kotelna pro cukrovar Zvoleněves 
Místo provádění Zvoleněves
Cena díla 9 860 000 Kč bez DPH 
Doba provádění 1/2017 - 6/2017 
Rozsah dodávky Vybudování nové technologie parní kotelny v novém objektu o celkovém parním výkonu 8850 kg/h, tepelnému výkonu parního kotle 5671 kW a hořáku 500-6238 kW. Montáž a svařování parních rozvodů DN 250 (138 m 0,4 Mpa, kondenzátního nerezového potrubí DN 65 (152 m) a rozvody teplé a studené vody z nerezového potrubí DN 20-65. Provedení redukční a chladící řady pro redukci tlaku a chlazení  páry. Provedení el. instalace a MaR parní kotelny s dálkovým přenosem dat. Montáž tepelné izolace potrubí páry, kondenzátního potrubí a studené vody izolačními pouzdry s povrchovou úpravou AL plechem, armatury snímatelnou izolací IKA. 
  
Objednatel Město Klatovy 
Název akce Stavební úpravy technologie SCZT, Pod Hůrkou, Klatovy, III. Etapa 
Místo provádění Klatovy
Cena díla 11 910 676,36 Kč bez DPH 
Doba provádění 4/2018 - 9/2018 
Rozsah dodávky Stavba je situována ve stávající zástavbě panelového sídliště Klatovy - Pod Hůrkou. V rámci rekonstrukce SCZT došlo k výměně stávajícího potrubí horkovodu a jeho napojení na již provedenou rekonstrukci. Byly zbudovány kompaktní předávací stanice v technických podlažích domů 502, 506 a 510, dále v mateřské školce a ve stávající výměníkové stanice VS1. Součástí stavby jsou technologické úpravy v objektu VS2 (VS10). Bytové domy byly připojeny samostatnými přípojkami elektro, vody a stanice v domech byly odvodněny kanalizačními přípojkami. Společně s rozvody SCZT byly rozvedeny kabelové rozvody a HDPE potrubí. Řídící systém MaR jednotlivých PS je vizualizován na centrálním dispečinku s možností monitoringu a dálkového ovládání. 
  
Objednatel Vysoké učení technické v Brně 
Název akce Rekonstrukce výměníkové stanice a regulačních uzlů areálu Údolní 53 
Místo provádění Brno 
Cena díla 5 999 904 Kč bez DPH 
Doba provádění 7/2018 - 11/2018 
Rozsah dodávky Stavba je situována v bývalé parní výměníkové stanici a ve 4  podružných regulačních uzlech areálu VUT v Brně na adrese Údolní 53, Brno. Původní zdroj tepla (pára) byl nahrazen novou horkovodní přípojkou od Tepláren a přiveden do prostoru VS1, kde je nově osazena CVS - centrální výměníková stanice. CVS na sekundární straně připojena na kombinovaný R/S, ze kterého jsou vyvedeny větve pro jednotlivá odběrná místa. Podružné uzly v rámci rekonstrukce byly nahrazeny objektově předávacími stanicemi. Tyto stanice byly umístěny v objektech U2, U3, U4, U6, U8, U11. OPS U2 pro ÚT o výkonu 750 kW a OPS U6 o výkonu 120 kW s výměníkem pro průtočný ohřev TV o výkonu 200 kW a akumulačním zásobníkem TV o objemu 200 l. OPS  U3 pro ÚT o výkonu 105 kW, OPS U4 pro ÚT o výkonu 250 kW, OPS U11 pro ÚT o výkonu 65 kW bez přípravy TV. OPS U8 pro ÚT o výkonu 100 kW s výměníkem pro průtočný ohřev TV o výkonu 60 kW a akumulačním zásobníkem TV o objemu 100 l. 
  
Objednatel POWGEN, a. s.
Název akce Instalace KGJ v provozovnách Jiráskova a Ohrada, Vsetín 
Místo provádění Vsetín
Cena díla 27 173 219 Kč Bez DPH
Doba provádění 9/2019 - 1/2020
Rozsah dodávky Instalace KGJ TEDOM Quanto 1000 o max. výkonu 1224kW – 2x provozovna Jiráskova, 1x provozovna Ohrada. Připojení na rozvod zemního plynu vč. regulace, instalace vyvedení výkonu elektrického i tepelného. Provedení MaR, elektro, ocelových konstrukcí, VZT, kouřovodů, technologického chlazení a ostatních souvisejících zařízení.
  
ObjednatelInnogy Energo, s. r. o.
Název akce Modernizace plynové kotelny
Místo provádění Beroun
Cena díla 10 248 176 Kč bez DPH
Doba provádění 4/2020 - 8/2020
Rozsah dodávky 

Demontáž třech plynových stávajících teplovodních kotlů Viessmann Paromat Triplex o výkonu 3 x 1750kW a stávající technologie. Montáž třech kondenzačních plynových dvojkotlů ADI MEGA 1800 o jmenovitém výkonu 3 x 1784 kW.

Montáž potrubí ÚT, připojení na plynové kotle, vystrojení kotlů, rozdělovače a sběrače. Provedení vnitřní plynové přípojky k napájení plynových kotlů a regulační stanice. Montáž spalinových cest DN 500 od každého plynového dvojkotle po stávající konstrukci komína v celkové délce 3 x 23 m.

Provedení vzduchotechnicky pro odvětrání plynové kotelny a přívod vzduchu ventilátory z venkovních prostor. Stavební práce provedení základů, malování kotelny, nátěr podlahy. Venkovní stavební práce, okapový chodník okolo kotelny. Oprava venkovní fasády. Provedení tepelných izolací potrubí. Montáž elektro instalace a MaR.

  
ObjednatelTamero Invest, s. r. o.
Název akce Rekonstrukce horkovodu Kralupy III. etapa, Úsek HN I. – Lobeček, část 4a - Valsabbia 
Místo provádění Kralupy nad Vltavou 
Cena díla 5 200 000 Kč bez DPH
Doba provádění 6/2021 - 10/2021
Rozsah dodávky 

Provedení výkopových prací nad stávajícím horkovodem. Demontáž stávajícího PIP včetně nadzemní části a šachty. Montáž nového PIP DN 125/250 – 200m, DN 125/270 – 200m, DN 100/125 – 50m, DN100/250 – 50m.

Dopojení horkovodního potrubí DN 125 a DN 100 na nadzemní části trubního mostu. Provedení tepelných izolací horkovodního potrubí v nadzemní části a šachty včetně oplechování AL plechem. Dokončení stavebních prací po montáži PIP.