Stavba

ObjednatelOpatherm, a. s.
Název akceCentrální zásobování teplem areálu Dukelská kasárna Opava
Místo prováděníOpava
Cena díla18 225 239,- Kč bez DPH
Doba provádění05/2023 - 01/2024
Rozsah dodávkyDodávka a vyhotovení plynové kotelny zajišťující centrální zásobování teplem areálu Dukelská kasárna Opava. Provedení stavebních úprav kotelny, vybudování STL přípojky plynu, instalace kondenzačních kotlů Hoval UltraGas, instalace zařízení vč. vybudování 4 ks výměníkových stanic. 
  
ObjednatelMasarykova univerzita
Název akceMU UKB - Výměna zdrojů vytápění a chlazení
Místo prováděníBrno
Cena díla140 173 608,- Kč bez DPH 
Doba provádění03/2020 - 09/2023
Rozsah dodávkyVýměna stávajících chladících jednotek za reverzibilní tepelná čerpadla vzduch/voda na střechách 22 pavilonů Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Zhotovení nové technologie výměníkových stanic, nové přípojné potrubí, naplnění nemrznoucí směsí s protipožární odolností. Izolace potrubí kaučukem. Zhotovení technologie MaR s komunikačním systémem Delta. Montáž tepelných čerpadel autojeřábem, částečně letecky vrtulníkem.
  
ObjednatelNemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
Název akceEkologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádelny, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvod zemního plynu
Místo prováděníJindřichův Hradec
Cena díla41 192 514,- Kč bez DPH
Doba provádění07/2022 - 12/2022
Rozsah dodávkyKompletní výměna technologie kotelny vč. přípravy TV, výměna areálových podzemních rozvodů, úpravy předávacích stanic. Dodávka + montáž vyvíječe páry pro prádelnu – vše se zajištěním patřičných zkoušek a revizí, v rozsahu dle platné Projektové dokumentace.
  
ObjednatelTamero Invest, s. r. o.
Název akceRekonstrukce horkovodu Kralupy III. etapa, Úsek HN I. – Lobeček, část 4a - Valsabbia 
Místo provádění Kralupy nad Vltavou 
Cena díla5 200 000,- Kč bez DPH
Doba provádění06/2021 - 10/2021
Rozsah dodávkyProvedení výkopových prací nad stávajícím horkovodem. Demontáž stávajícího PIP včetně nadzemní části a šachty. Montáž nového PIP DN 125/250 – 200m, DN 125/270 – 200m, DN 100/125 – 50m, DN100/250 – 50m.
Dopojení horkovodního potrubí DN 125 a DN 100 na nadzemní části trubního mostu. Provedení tepelných izolací horkovodního potrubí v nadzemní části a šachty včetně oplechování AL plechem. Dokončení stavebních prací po montáži PIP.
  
ObjednatelTEPLO VRBNO, s. r. o.
Název akceOptimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Místo provádění Vrbno pod Pradědem
Cena díla22 847 000,- Kč bez DPH
Doba provádění06/2021 - 09/2021
Rozsah dodávkyPředmětem díla byla rekonstrukce a úpravy v centrální kotelně K3 (Bezručova), instalace teplovodu mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), vč. instalace 7 ks nových kompaktních výměníkových stanic (VS) tepla v napojovaných objektech, vč. měření a regulace, zemních a stavebních prací.
  
ObjednatelInnogy Energo, s. r. o.
Název akceModernizace plynové kotelny
Místo provádění Beroun
Cena díla 10 248 176,- Kč bez DPH
Doba provádění 04/2020 - 08/2020
Rozsah dodávky Demontáž třech plynových stávajících teplovodních kotlů Viessmann Paromat Triplex o výkonu 3 x 1750kW a stávající technologie. Montáž třech kondenzačních plynových dvojkotlů ADI MEGA 1800 o jmenovitém výkonu 3 x 1784 kW.
Montáž potrubí ÚT, připojení na plynové kotle, vystrojení kotlů, rozdělovače a sběrače. Provedení vnitřní plynové přípojky k napájení plynových kotlů a regulační stanice. Montáž spalinových cest DN 500 od každého plynového dvojkotle po stávající konstrukci komína v celkové délce 3 x 23 m.
Provedení vzduchotechnicky pro odvětrání plynové kotelny a přívod vzduchu ventilátory z venkovních prostor. Stavební práce provedení základů, malování kotelny, nátěr podlahy. Venkovní stavební práce, okapový chodník okolo kotelny. Oprava venkovní fasády. Provedení tepelných izolací potrubí. Montáž elektro instalace a MaR.
  
Objednatel POWGEN, a. s.
Název akce Instalace KGJ v provozovnách Jiráskova a Ohrada, Vsetín 
Místo provádění Vsetín
Cena díla 27 173 219,- Kč Bez DPH
Doba provádění 09/2019 - 01/2020
Rozsah dodávky Instalace KGJ TEDOM Quanto 1000 o max. výkonu 1224kW – 2x provozovna Jiráskova, 1x provozovna Ohrada. Připojení na rozvod zemního plynu vč. regulace, instalace vyvedení výkonu elektrického i tepelného. Provedení MaR, elektro, ocelových konstrukcí, VZT, kouřovodů, technologického chlazení a ostatních souvisejících zařízení.
  
Objednatel Vysoké učení technické v Brně 
Název akce Rekonstrukce výměníkové stanice a regulačních uzlů areálu Údolní 53 
Místo provádění Brno 
Cena díla 5 999 904,- Kč bez DPH 
Doba provádění 07/2018 - 11/2018 
Rozsah dodávky Stavba je situována v bývalé parní výměníkové stanici a ve 4  podružných regulačních uzlech areálu VUT v Brně na adrese Údolní 53, Brno. Původní zdroj tepla (pára) byl nahrazen novou horkovodní přípojkou od Tepláren a přiveden do prostoru VS1, kde je nově osazena CVS - centrální výměníková stanice. CVS na sekundární straně připojena na kombinovaný R/S, ze kterého jsou vyvedeny větve pro jednotlivá odběrná místa. Podružné uzly v rámci rekonstrukce byly nahrazeny objektově předávacími stanicemi. Tyto stanice byly umístěny v objektech U2, U3, U4, U6, U8, U11. OPS U2 pro ÚT o výkonu 750 kW a OPS U6 o výkonu 120 kW s výměníkem pro průtočný ohřev TV o výkonu 200 kW a akumulačním zásobníkem TV o objemu 200 l. OPS  U3 pro ÚT o výkonu 105 kW, OPS U4 pro ÚT o výkonu 250 kW, OPS U11 pro ÚT o výkonu 65 kW bez přípravy TV. OPS U8 pro ÚT o výkonu 100 kW s výměníkem pro průtočný ohřev TV o výkonu 60 kW a akumulačním zásobníkem TV o objemu 100 l. 
  
Objednatel Město Klatovy 
Název akce Stavební úpravy technologie SCZT, Pod Hůrkou, Klatovy, III. Etapa 
Místo provádění Klatovy
Cena díla 11 910 676,- Kč bez DPH 
Doba provádění 04/2018 - 09/2018 
Rozsah dodávky Stavba je situována ve stávající zástavbě panelového sídliště Klatovy - Pod Hůrkou. V rámci rekonstrukce SCZT došlo k výměně stávajícího potrubí horkovodu a jeho napojení na již provedenou rekonstrukci. Byly zbudovány kompaktní předávací stanice v technických podlažích domů 502, 506 a 510, dále v mateřské školce a ve stávající výměníkové stanice VS1. Součástí stavby jsou technologické úpravy v objektu VS2 (VS10). Bytové domy byly připojeny samostatnými přípojkami elektro, vody a stanice v domech byly odvodněny kanalizačními přípojkami. Společně s rozvody SCZT byly rozvedeny kabelové rozvody a HDPE potrubí. Řídící systém MaR jednotlivých PS je vizualizován na centrálním dispečinku s možností monitoringu a dálkového ovládání. 
  
ObjednatelED & Man Ingredients, s. r. o.
Název akce Plynová kotelna pro cukrovar Zvoleněves 
Místo provádění Zvoleněves
Cena díla 9 860 000,- Kč bez DPH 
Doba provádění 01/2017 - 06/2017 
Rozsah dodávky Vybudování nové technologie parní kotelny v novém objektu o celkovém parním výkonu 8850 kg/h, tepelnému výkonu parního kotle 5671 kW a hořáku 500-6238 kW. Montáž a svařování parních rozvodů DN 250 (138 m 0,4 Mpa, kondenzátního nerezového potrubí DN 65 (152 m) a rozvody teplé a studené vody z nerezového potrubí DN 20-65. Provedení redukční a chladící řady pro redukci tlaku a chlazení  páry. Provedení el. instalace a MaR parní kotelny s dálkovým přenosem dat. Montáž tepelné izolace potrubí páry, kondenzátního potrubí a studené vody izolačními pouzdry s povrchovou úpravou AL plechem, armatury snímatelnou izolací IKA.
  
ObjednatelČEZ Energo, s. r. o.
Název akce Instalace KGJ, ul. Lnářská - Humpolec 
Místo provádění Humpolec 
Cena díla 11 305 384,- Kč bez DPH 
Doba provádění 08/2016 - 12/2016 
Rozsah dodávky Provedení demontáží stávajících zařízení kotelny v rozsahu dle Projektové dokumentace, přemístění a úprava zachovaných částí - příprava TV, doplňování apod. Provedení stavebních úprav - přepažení prostoru kotelny SDK příčkou, výměna stropů nad. PP, a ostatních související stavební úpravy. Dodávka + osazení AN - 45 m3, a KGJ TEDOM CENTO 400 a ostatních technologických zařízení, montáž kouřovodů, technologických rozvodů. Provedení dodávek elektro, MaR, zemnění. Vše v rozsahu dle Projektové dokumentace zpracované pro zakázku.