Publicita projektů

Realizované projekty


Podnikové vzdělávání v ERDING, a.s.

EU OPZ logo MPSV logo

Operační program Zaměstnanost plus
Výzva Podnikové vzdělávání (1)
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
Zahájení a ukončení projektu: 1.3.2024 – 28.2.2026
Reg.č.projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0003203 
 

Modernizace ICT v ERDING, a.s.

NextGenerationEU logo NPO logo

Operační program Národní plán obnovy
Virtuální podnik - I. Výzva
Cílem projektu je výrazný posun v digitalizaci a efektivnější propojení firemních procesů.
Zahájení a ukončení projektu: 1.11.2022 – 31.8.2024
Reg.č.projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005600 
 

FVE ERDING

NextGenerationEU logo NPO logo

Operační program Národní plán obnovy
Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a)
Cílem projektu je instalace fotovoltaických systémů a akumulace.
Zahájení a ukončení projektu 23.5.2022 – 30.6.2024
Reg.č.projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001975 
 

Dokončené projekty


Vzdělávání zaměstnanců - ERDING

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců žadatele.
Celkem v projektu bude zapojeno 43 zaměstnanců, kteří budou rozvíjet svou odbornost v klíčových dovednostech.
Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a  konkurenceschopnosti celé společnosti.
Zahájení a ukončení projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2021
Reg.č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012568 
 

Odborné vzdělávání pracovníků výroby a rozvodu tepla a stavební výroby

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Program Podnikové vzdělávání 
Globální grant Adaptabilita a konkurenceschopnost 
Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01165 
 

Využití OZE pro zásobování teplem Města Bechyně 

Operační program Podnikání a inovace 
Program Eko-Energie 
Reg.č. projektu: 3.1 EED02/120 
 

Vzdělávací aktivity v rámci projektu Úřadu práce ČR "Vzdělávejte se pro růst!" 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Projekt Úřadu práce ČR s názvem "Vzdělávejte se pro růst!" 
 

Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti ERDING a.s. zaváděním moderních systémů řízení 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Globální grant EDUCA 
Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.04/39.00256 
 

Design internetové prezentace a multimédia 

Program DESIGN 2007 
Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 
 

Jednotný vizuální styl 

Program DESIGN 2005–6 
Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 
 

Poradenství v oblasti přípravy výroby – svařování 

PORADENSTVÍ 2006 
Program podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP