Hlavním účelem těchto zdrojů je dodávka středotlaké páry pro technologii výroby. Společnost ERDING, a.s. realizuje tyto zdroje zejména pro potravinářský a zpracovatelský průmysl a pro nemocnice. Palivem v těchto zdrojích je obvykle uhlí nebo plyn. Realizovali jsme řadu těchto zdrojů, a to jak částečnou rekonstrukci při zachování provozu, tak i výstavbu úplně nových zdrojů. Protože se jedná o středotlaké zdroje, vyžadující odborný posudek TIČR, vyžaduje jejich realizace mimořádně vysoké nároky na odbornou kvalifikaci pracovníků zhotovitele, zejména v oboru plynových a tlakových zařízení a technologie svařování. Společnost ERDING, a.s. disponuje všemi profesními oprávněními, potřebnými k realizaci těchto projektů. 

http://erding.projekty4g.cz/media/sluzby/czt-byst2ice-big.jpg