Výroba a distribuce tepla a elektřiny je jedním z hlavních segmentů činnosti naší společnosti. Společnost ERDING, a.s.  je připravena nabídnout nejvhodnější variantu spolupráce vlastníkům či správcům energetických zdrojů nebo soustav při zajištění jejich provozu, řešení snížení nákladů či návrhů rekonstrukce.

Našimi základními hodnotami při provozu energetických zdrojů, kromě profesionálního výkonu s tím souvisejících odborných činností a převzetí vyplývajících legislativních povinností, jsou:

 • Soustavné vyhodnocování provozních nákladů
 • Systémové vyhodnocování technických parametrů provozu
 • Trvalý monitoring provozovaného zařízení
 • Zavádění nových technologií pro snižování spotřeby paliv

Provoz a správa energetických zdrojů a soustav a jeho přínosy pro Vás

 • Působnost po celém území ČR
 • Profesionální zajištění provozu a řádnou péči a zhodnocování jejich majetku
 • Garanci úspor provozních nákladů
 • Garanci ceny tepla
 • Možnost aplikace nových technologií pro výrobu tepla a elektřiny a jejich distribuci včetně obnovitelných zdrojů a kombinované výroby
 • Individuální přístup k zajištění vašich specifických podmínek a potřeb

Nabízíme

 • Vyhodnocení optimálního využití Vašeho energetického zdroje či soustavy
 • Převzetí a provozování Vašeho energetického zdroje či soustavy s garantovanými výstupy
 • Možnost aplikace nových technologií na Vašem zařízení podle Vašich potřeb