Pro tuto oblast předizolovaného potrubí je samostatným projekčním řešením potrubní části rozvodu tepelné energie v bezkanálovém provedení. Jedná se o vypracování výkresových a textových částí realizační dokumentace trubního vedení jakož to součást prováděcí dokumentace díla, nebo jako rozpracovaná část projektu trubního vedení pro realizaci. Výsledkem je kompletní řešení trubní trasy zpracované na úrovni kladečského schématu s návrhem kompenzace dilatace potrubí, podélného a příčného profilu trasy, schématu zapojení alarm systému. Tyto podklady slouží k specifikaci předmětu trubní dodávky, nebo díla a jsou podkladem pro stanovení přesné ceny, ale i délky realizace.