Předizolované potrubí

Současný standard v řešení problematiky rozvodu tepelné energie. Na Českém a Slovenském trhu exportujeme systémy předních Evropských výrobců, které doplňujeme vlastním servisem zajišťujícím kvalifikované řešení kompletní škály potřeb zákazníka spojených s rozvodem tepelné energie. Problematikou se zabýváme od roku 1999.

https://erding.projekty4g.cz/media/sluzby/obr1.jpg

Dodáváme liniové stavby – systémy předizolovaného potrubí – pro dálkové, bezkanálové, rozvody tepla. Provádíme kompletní dodávky včetně služeb zahrnujících konzultační a technickou pomoc při řešení nepředvídatelných změn trasy potrubních rozvodů v průběhu realizace. Zajišťujeme školení montážních pracovníků a projektantů, kontrolu dodržování technologického postupu montáže, vyhledávání a lokalizaci případných poruch potrubního systému reflektometrem. Dodávky potrubních rozvodů realizujeme „na klíč“ včetně montáže, stavebních a zemních prací, ale i jako prosté dodávky materiálu. 

Pro rozvody ÚT dodáváme formou výhradního zastoupení kompletní sortiment komponentů ocelového předizolovaného potrubí prémiového polského výrobce Zaklad Produkcyjno Uslugowy Miêdzyrzecz – POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. zaměstnávajícího přes 220 zaměstnanců, exportujícího do více než 22 zemí Evropy s ročním obratem okolo 35 mil. €.