POLITIKA kvality, environmentu, bezpečnosti práce a hospodaření s energií  společnosti ERDING, a.s. 

Vedení společnosti uplatňuje důsledné plnění legislativních požadavků České republiky, Evropské unie a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí, nebezpečími a riziky bezpečnosti práce a hospodaření s energiemi.

V rámci svého kontextu pro zajištění neustálého zlepšování se vedení společnosti zavazuje: 

 • Sledovat informace o vývoji na trhu a spokojenosti zákazníka, které chceme využívat k neustálému zlepšování kvality služeb a efektivity procesů a produktů ve společnosti.
 • Zajistit efektivitu obchodních aktivit a konkurenceschopnost společnosti, podílet se na vytvoření jednotného profilu společnosti při udržení komplexnosti dodávek, zlepšovat partnerské vztahy na úrovni investorů, zákazníků a dodavatelů.
 • Uplatňovat prevenci pro předcházení havárií, nežádoucích událostí a jiných ohrožení životního prostředí, pomocí stanovených postupů, kontroly jejich dodržování, praktické aplikace platné legislativy a hledání nových ekologičtějších možností při realizaci našich činností jako závazek k ochraně a prevenci znečištění životního prostředí.
 • Vytvářet pro naše pracovníky bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví s ohledem na snižováním rizik jako projevu prevence proti ohrožení života, úrazům a nemocem z povolání. Toho chceme dosáhnout neustálým snižováním rizikových míst pro naše pracovníky a odstraňováním nebezpečí pro neustálé zlepšování systému bezpečnosti práce.
 • Dodržovat platné relevantní legislativy pro naši činnost a jiné oprávněné požadavky. Zajistit kompatibilitu vlastních cílů, programů a akčních plánů s trendy energetických koncepcí EU a České republiky.

  Provoz tepelných zdrojů jako proces s energeticky nejvýznamnější spotřebou energie 
   
 • Sestavením profesionálního týmu pracovníků schopných řešit komplexní řízení a hospodaření energií chceme vybudovat silnou pozici na trhu energetického managementu a tím dosáhnout zvýšení pozice u dodavatelů energií a konkurenceschopnosti u obchodních partnerů.
 • Umíme řídit a provozovat tepelné zdroje tak, aby byly účinně provozovány.
 • Zavazujeme se ke zlepšování naší energetické hospodárnosti. A to především použitím nových energetických technologiích, alternativních a obnovitelných zdrojů energie pro naše zákazníky, protože provoz tepelných zdrojů představuje potenciál pro úspory energie a neustálé zvyšování energetické účinnosti.
 • Podporujeme nákup energeticky úsporných výrobků, služeb a co nejefektivnější provoz tepelných zdrojů. Dále návrhy a činnosti provozu tepelných zdrojů, které vedou ke snížení energetické náročnosti zařízení.
 • Zajistit kompatibilitu vlastních cílů, programů a akčních plánů s trendy energetických koncepcí EU a České republiky.

František Vlaha 
Předseda představenstva