Obnovitelné zdroje, využívající jako paliva biomasu, se využívají především pro účely vytápění a přípravy užitkové vody. Využití biomasy z místních zdrojů, jako náhrada fosilních paliv, má kromě ekonomického efektu, vyplývajícího z úspor nákladů na pořízení paliva, i efekt ekologický v podobě snížení oxidu uhličitého. Společnost ERDING, a.s. realizovala tepelné zdroje pro spalování dřevní štěpky i obilní slámy. Vzhledem ke specifičnosti paliva vyžaduje realizace každého takového projektu individuální přístup jak k řešení vlastního spalovacího procesu, tak k logistice, zajišťující skladování, dopravu a manipulaci s palivem.