Je v našem pojetí komplexní dodavatelskou činností zahrnující, kompletní kvalifikovanou technickou podporu s důrazem na přípravnou fázi před podstoupením nabídky, ale i fázi servisní při realizaci zakázky a během záruční doby. Jedná se o zpracování cenových nabídek na dané parametry jednotlivých projektů, předložení a kontraktace kupní smlouvy, ale i smlouvy o dílo, realizace dodávek případně prací přímo v místě stavby. Výsledkem je řádně a včas provedená dodávka případně montáž a v neposlední řadě spokojený zákazník.