O nás

Historie a současnost společnosti

Společnost ERDING ® byla založena v r. 1993 jako společnost s ručením omezeným. Od svého založení působila především jako projektově-inženýrská společnost zaměřená na přípravu a realizaci investic v oboru tepelné energetiky. Postupně rozšiřovala jak okruh činností zajišťovaných vlastními pracovníky, tak i charakter činnosti, čímž utvářela svůj profil až k současné podobě komplexní dodavatelské firmy s vlastním technickým vybavením a kvalifikovaným týmem technických, výrobních a servisních pracovníků, kteří zajišťují veškeré potřebné profese pro realizaci komplexního díla. 

K datu 31.12.1997 se společnost ERDING ® s.r.o. transformovala na společnost ERDING ® a.s. 

Zajištění servisních a výrobních kapacit v technologických montážích a stavební výrobě řeší společnost ERDING ® a.s. především vlastními pracovníky, případně kapacitami dceřiné společnosti Jemnická Stavba, a.s. Materiálové a profesní vybavení společnosti zahrnuje veškeré činnosti HSV a PSV potřebné pro komplexní realizaci staveb. 

S ohledem na výše uvedené disponuje společnost ERDING ® a.s. dostatečnými vlastními kapacitami – projektovými, servisními, montážními i stavebními – pro komplexní přípravu a realizaci staveb i provozu energetických hospodářství. 

Cíl společnosti

Dlouhodobým cílem je dále posílit naši významnou pozici na trhu v oblasti poskytování energetických služeb a komplexních dodávek moderních technologií a zařízení v oboru tepelné energetiky, technologického vybavení budov a technologie pro distribuci energií.

Aktivity naší společnosti jsou zaměřeny na zákazníky z řad měst, obcí, jimi založené a ovládané příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti, dále vysoké školy a jejich organizační složky, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, státní a veřejnoprávní instituce. Samozřejmě také na výrobce a odběratele energie, tedy teplárny a výtopny, průmyslové a ostatní výrobní podniky.

V další práci chceme dát větší akcent na přípravu a realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a programy úspor energie. 

Napomáhání při využívání obnovitelných zdrojů energie je naším odpovědným přístupem při posílení nezávislosti národní ekonomiky na vnějších zdrojích, ke snížení nepříznivého vlivu energetiky na životní prostředí, k řešení problémů ochrany krajiny. Využívání OZE návazně přispívá k řešení problémů sociálních a zaměstnanosti v některých regionech republiky.

Dosažení cíle je založeno na důsledné aplikaci základní filozofie naší společnosti: 

  • uplatňovat princip individuálního přístupu k potřebám zákazníka 
  • navrhovat optimální řešení v konkrétních podmínkách zákazníka

Uplatňování těchto principů v činnosti všech pracovníků společnosti znamená:

  • orientaci na zákazníka – trvalé posilování důvěry a spokojenosti zákazníků,
  • týmovou práci – mezi pracovníky i středisky,
  • soustavné zvyšování odborné kvalifikace pracovníků,
  • aplikaci nových technologií,
  • veškeré aktivity společnosti provádět s vysokou úrovní kvality.

Resumé

Poskytovat hospodárná a ekologická řešení v hospodaření s energií pro bydlení, obce, podniky, stát i neziskové organizace. 

Odbornost vzdělávání 

Společnost ERDING ® a.s. dále disponuje dalšími potřebnými odbornými doklady – topičské oprávnění, svářečské průkazy aj. Zaměstnanci se soustavně vzdělávají a absolvují průběžně různé kursy, semináře a školení - např. stavební zákon, sanace vlhkých staveb, zákon o veřejných zakázkách, obchodní, stavební, technická a provozní legislativa aj.