Energetickým managementem nazýváme souhrn činností, jejichž cílem je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu energetického zdroje při pokrytí všech energetických potřeb. Je tedy zaměřen jak na optimalizaci spotřeby energií, tak na optimalizaci výroby energií.

Společnost ERDING, a.s. aplikuje činnosti energetického managementu na všech energetických zdrojích, jež provozuje a taktéž v rámci poskytovaných služeb facility managementu. Při aplikaci energetického managementu používáme především tyto nástroje:

 • Kontrola a systémové řízení procesu provozu a technické správy
 • Správa a vedení komplexní databáze provozních stavů a údajů
 • Trvalá a systémová optimalizace nákupu, výroby a distribuce energií
 • Plánování (vstupních nákladů, výroby spotřeby)
 • Realizace nápravných opatření
 • Firemní metodické postupy vycházející ze systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2012, na nějž je naše společnost certifikována

Energetický management a jeho přínosy pro Vás

 • Úspory nákladů za energie
 • Zvyšování energetické účinnosti
 • Efektivní plánování investic
 • Pravidelný report a přehled a vyhodnocení činností
 • Vysoká profesionalita výkonu energetického managementu podpořená certifikací naší společnosti ČSN EN ISO 50001:2012

V rámci energetického managementu našim zákazníkům nabízíme

 • Kontrola a systémové řízení procesu provozu a technické správy
 • Správa a vedení komplexní databáze provozních stavů a údajů
 • Trvalá a systémová optimalizace nákupu, výroby a distribuce energií
 • Plánování (vstupních nákladů, výroby spotřeby)
 • Návrh nápravných opatření

V rámci energetického poradenství našim zákazníkům nabízíme

 • Poradenství v oblasti snižování spotřeby energií
 • Poradenství při sjednávání a vyhodnocování odběrových diagramů
 • Pravidelné vyhodnocování spotřeby energií
 • Návrhy úsporných opatření
 • Odborná pomoc při výběru dodavatelů energií