Jedná se zejména o zdroje pro účely vytápění v komunální sféře, sociálních službách, zdravotnictví, školství a podobně.  V převážné většině jde o teplovodní plynové kotelny.  Každá z uvedených oblastí instalace má specifické podmínky provozu zdroje, proto při realizaci těchto zdrojů uplatňujeme technologie, které v optimální míře vyhovují těmto specifickým požadavkům.