Realizujeme komplexní výstavbu nových i rekonstrukci stávajících soustav centrálního zásobování teplem v rozsahu: 

  • Zdroj tepla – kotelna spalující pevná nebo plynná paliva
  • Distribuce tepla – venkovní potrubní rozvody předizolovaným potrubním systémem
  • Domovní předávací stanice


Celkový výkon zdroje tepla, výkonovou sestavu kotlových jednotek i parametry teplonosného média optimalizujeme s ohledem na konkrétní podmínky odběrových míst.