Publicita projektů

 1. Odborné vzdělávání pracovníků výroby a rozvodu tepla a stavební výroby

  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

  Program Podnikové vzdělávání

  Globální grant Adaptabilita a konkurenceschopnost

  Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01165

 2. Využití OZE pro zásobování teplem Města Bechyně

  Operační program Podnikání a inovace

  Program Eko-Energie

  Reg.č. projektu: 3.1 EED02/120

 3. Vzdělávací aktivity v rámci projektu Úřadu práce ČR "Vzdělávejte se pro růst!"

  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

  Projekt Úřadu práce ČR s názvem "Vzdělávejte se pro růst!"

 4. Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti ERDING a.s. zaváděním moderních systémů řízení

  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

  Globální grant EDUCA

  Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.04/39.00256

 5. Design internetové prezentace a multimédia

  Program DESIGN 2007

  Program podpory designu pro malé a střední podnikatele

 6. Jednotný vizuální styl

  Program DESIGN 2005 - 6

  Program podpory designu pro malé a střední podnikatele

 7. Poradenství v oblasti přípravy výroby - svařování

  PORADENSTVÍ 2006

  Program podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP