Projektová činnost

Stavební výkres

Projektová činnost

Stavební výkres

Projektová činnost

Projekční činnost zahrnuje komplexní předprojektovou a projektovou dokumentaci.

Projektovou a předprojektovou dokumentaci zpracováváme jako samostatné zakázky nebo v rámci realizovaných staveb.