Pozemní stavitelství

Polyfunkční dům | Poděbrady

Pozemní stavitelství

Rodinná farma | Kravsko

Pozemní stavitelství

Provádíme generální dodávky staveb pro průmysl, služby, bytovou a občanskou výstavbu.

Provádíme generální dodávky pozemních, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, plně zajišťujeme projektovou činnost v investiční výstavbě a poradenství a pomoc v oblasti zajišťování investičních zdrojů.

Pro průmyslový sektor stavíme haly v konstrukčních systémech dle požadavků zákazníka a další objekty pro energetická či jiná technologická zařízení.

Dodáváme či rekonstruujeme objekty pro školství (školy, školky, jídelny, tělocvičny, ubytovací zařízení) včetně gastrotechnologie a dalšího zařízení budov. Realizujeme stavby pro bydlení, obytné domy i rodinné domky.

Stavby provádíme komplexně včetně napojení inženýrských sítí, komunikací a chodníků (např. živičné povrchy, zámková dlažba, žulová dlažba), terénních a sadových úprav.

Samozřejmě si zákazník může zvolit i jen finální dodávku některé z uváděných činností.

Jsme schopni splnit individuální potřeby soukromých investorů. Od rekonstrukce nebytových prostor na lékárnu nebo rekonstrukce historické budovy vinařství s jeho přirozeně vlhkým sklepem až po novostavbu rodinné farmy splňující současné přísné normy na životní prostředí a předpisy vztahující se na chov koní.

Zakázky realizujeme dle námi zpracovaných nebo zákazníkem dodaných projekčních podkladů.

Součástí dodávek může být i návrh interiérů, jeho vizualizace a počítači a závěrečná realizace.