Inženýrské stavby

Rekonstrukce tepelných rozvodů | Ivančice

Inženýrské stavby

Teplovod město | Svitavy

Inženýrské stavby

Realizujeme jako součást výstavby nebo rekonstrukce zdrojů a CZT, ale i jako samostatné stavby. Zahrnuje komplexní dodávky rozvodů tepla, plynovodů, vodovodů a kanalizací.

Výstavba inženýrských sítí organicky doplňuje činnost společnosti v oblasti energetických staveb. Společnost realizuje inženýrské stavby jako součást výstavby nebo rekonstrukce zdrojů a CZT, ale i jako samostatné stavby.

Komplexní dodávky zahrnují:

Rozvody tepla

Plynovody

Vodovody a kanalizace.