Energetické stavby

Stavební a technologická rekonstrukce kotelny PARS Šumperk, a.s.

Energetické stavby

Průmyslový zdroj Semperflex Optimit, s.r.o. Odry

Energetické stavby

Patří mezi hlavní strategické aktivity společnosti - komplexní dodávky soustav CZT, kotelen a výměníkových stanic.

S realizací energetických staveb má naše společnost dlouholeté zkušenosti. vynikající výsledky jsou doloženy celou řadou pozitivních osvědčení zákazníků.

Realizujeme tyto komplexní dodávky:

Soustavy CZT
řešení soustav zásobování teplem a TUV skládajících se ze zdrojové části (potrubní sítě) a objektových předávacích stanic.

Kotelny
pro průmysl i komunální sféru, pro spalování biomasy či tuhých, kapalných a plýnných paliv, v sortimentu od drobných zdrojů s výkony od několika desítek kW po energetická centra s výkonem desítek MW. Dodáváme zdroje teplovodní, horkovodní i parní.

Výměníkové stanice
Dodáváme zdroje teplovodní, horkovodní i parní od malých výkonů (pro jednotlivé objekty) po centrální výměníkové stanice v MW.