Ekologické stavby

Kotelna na biomasu | Obec Brněnec

Ekologické stavby

Kogenerační jednotka K.A.O., s.r.o. | Ostrava

Ekologické stavby

Dodáváme zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, doplněné o kogeneraci v provedení s parní nebo plynovou turbínou, příp. s pístovým spalovacím motorem. dodáváme technologie využívající obnovitelné zdroje energie (OZE) - tepelná čerpadla, solární kolektory, kotelny na biomasu, bioplynové stanice.

Systematicky se zabýváme ekologickými programy souvisejícími s projekty zdrojů s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a taktéž s projekty zdrojů využívající obnovitelné zdroje energie (OZE).

V těchto programech dodáváme:

Zdroje s kogenerační výrobou tepla a elektřiny v provedení:

  • -  s parní turbínou
  • -  plynovou turbínou
  • -  s pístovým spalovacím motorem

Technologie využívající OZE:

  • -  tepelná čerpadla (země, voda, vzduch)
  • -  solární kolektory
  • -  kotelny na biomasu (dřevní štěpka, obilní a lněná sláma aj.)
  • -  bioplynové stanice (skládky, velkochovy, potravinářský průmysl aj.).