Realizace staveb

Energetické stavby

Patří mezi hlavní strategické aktivity společnosti - komplexní dodávky soustav CZT, kotelen a výměníkových stanic.

Inženýrské stavby

Realizujeme jako součást výstavby nebo rekonstrukce zdrojů a CZT, ale i jako samostatné stavby. Zahrnuje komplexní dodávky rozvodů tepla, plynovodů, vodovodů a kanalizací.

Pozemní stavitelství

Provádíme generální dodávky staveb pro průmysl, služby, bytovou a občanskou výstavbu.

Ekologické stavby

Dodáváme zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, doplněné o kogeneraci v provedení s parní nebo plynovou turbínou, případně s pístovým spalovacím motorem. Dodáváme technologie využívající obnovitelné zdroje energie - tepelná čerpadla, solární kolektory, kotelny na biomasu, bioplynové stanice.

Čerpací stanice PHM

Dodávky technologie pro distribuci médií a pohonných hmot. Skladové a výdejní technologie PH volíme dle konkrétních podmínek.

Technické zařízení budov

Zahrnuje vytápění budov, klimatizaci a vzduchotechniku, zdravotní techniku, elektroinstalaci a MaR.

Projektová činnost

Projektovou a předprojektovou dokumentaci zpracováváme jako samostatné zakázky nebo v rámci realizovaných staveb.