Kladečská schémata

Příčné, podélné řezy

Schémata zapojení alarmu systému

Postup předehřevu, dilatace, TZ

Realizační, nebo skutečného stavu

 

Projektová činnost

Zpracování projektové dokumentace včetně kladečského plánu a schématu monitorovacího systému potrubí tvoří nedílnou součást dodávky předizolovaného potrubí. Projektovou a předprojektovovou dokumentaci zpracováváme jako samostatné zakázky, nebo v rámci realizovaných staveb.

Vzorové dokumenty a PD