Plastové předizolované potrubí BRUGG

BRUGG

Dodávky a služby ERDING

Naše společnost působí dlouhodobě na trhu flexibilních systémů předizolovaného potrubí jako největší a rozhodujících dodavatel tohoto produktu.

Systém BRUGG CALPEX dodáváme "na klíč" včetně montáže, stavebních a zemních prací i jako prosté dodávky materiálu. U obou způsobů dodávek naše služby zahrnují konzultační a technickou pomoc při řešení nepředvídatelných změn tras potrubních rozvodů v průběhu realizace stavby.

V rámci dodávek zajišťujeme

ü  Vypracování cenové a technické nabídky

ü  technickou pomoc

ü  vyspecifikování potřebných komponentů

ü  kompletní dodávku na místo montáže

ü  montáž potrubí

ü  zapůjčení hydraulického lisovacího nářadí

ü  technický dozor při montáži

ü  kladečský plán potrubí

ü  poradenskou činnost, školení montérůCALPEX dodáváme v řádech tisíců metrů potrubí ročně s využitím zejména při realizaci teplovodních bezkanálových sítí a rozvodů TUV.

Výhodou oproti vyšší pořizovací ceně potrubí je podstatně nižší finanční i časová náročnost na jeho montáž. Ke snížení součtu celkových nákladů za bezkanálový rozvod hovoří i nižší náročnost na provádění zemních prací. Celkové náklady při použití CALPEXU jsou nižší než při použití standardního předizolovaného ocelového potrubí. To vše navíc při instalaci minimálního množství spojů a kvalitě značky REHAU (medonosná trubka + spojovací komponenty). Jeho flexibilitu oceníte při vyhýbání se neočekávaným podzemním překážkám v trase teplovodu.     

Calpex – flexibilní potrubní systém s medionosnou trubkou ze síťovaného polyethylenu ve dvou tlakových řadách od DN20 – DN 125  v provedení UNO, DN 20 – DN50 v provedení DUO, DN 20 – DN 32 v povedení QUADRIGA pro max. trvalou provozní teplotu 95°C při tlaku 0,6 resp. 1 MPa. Izolace PUR pěna s koeficientem prostupnosti tepla λ= 0,0255 W/m.K. Vnější plášť z LDPE. Dodáváno v rolích v max. délkách dle dimenze ( DN20/76 – 520 m , DN100/162 – 92 m). Portubí je spojováno pomocí lisovacích tvarovek REHAU.

Produkt – CALPEX

Calpex1

Calpex2

Calpex4

Dokumenty ke stažení: