Výroba, distribuce a obchod s elekřinou

Kogenerační jednotka

Výroba, distribuce a obchod s elekřinou


Vyrábíme a dodáváme elektrickou energii v rámci provozovaných tepelných hospodářství. Provozujeme distribuční sítě elektrické energie, tj. trafostanice a VN rozvody, včetně nákupu a prodeje elektrické energie.