Provoz energetických zařízení

Správa kolejí a menz | MU v Brně

Provoz energetických zařízení

Koleje a menzy | VUT v Brně

Provoz energetických zařízení


Naše společnost provozuje řadu soustav CZT, lokalních zdrojů a distribučních soustav, v nichž vyrábí a dodává teplo a elektrickou energii. Rozhodujícími zákazníky jsou vysoké školy, obce a města, subjekty z oblasti sociálních služeb a Armáda České republiky.