Komplexní energetické služby

Generel energetických služeb

Komplexní energetické služby

Jedná se o vlastní produkt vytvořený na základě firemního know‑how. Obsahuje souhrn služeb a činností technického, ekonomického, provozního a legislativního charakteru vzájemné provázaných logickou vnitřní strukturou akceptující evropské trendy.

Na základě vyhodnocení vlastních zkušeností z provozu energetických soustav a provádění jednotlivých dílčích energetických služeb jsme vytvořili, aplikovali a v rámci svých aktivit nabízíme vlastní organizační a SW produkt.

Uvedený produkt uplatňujeme na řízení hospodaření s energiemi a médii, na něž se vztahují zákony č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), a č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Jde o hospodaření se zemním plynem, pevnými palivy, elektrickou energií, tepelnou energií (topná voda, TUV, vodní pára, chlad), studenou vodou a obnovitelnými zdroji.