Facility management

SW pro sledování periodičnosti kontrol a revizí technických zařízení

Facility management

Výkon činnosti managera - koordinace a řízení procesů, sledování a rozúčtování nákladů za služby pro objekty a areály, systematické vyhledávání úspor, zajištění a provádění služeb v oblasti technické správy budov a služeb souvisejících.

Projektový manažer koordinuje a zajišťuje tyto činnosti:

Technická správa budov

Provoz, obsluha, údržba, a servis technických zařízení budov

Komplexní údržba staveb a jejich technických zařízení (vytápění, klimatizace, požární ochrana, EZS, EPS)

Havarijní non-stop servis

Zajištění externích dodávek

Pravidelná preventivní údržba a opravy, revize vyhrazených zařízení, vedení dokumentace

Sledování a rozůčtování nákladů za služby pro objekty a areály

Systematické vyhledávání úspor