Energetický management

SW pro sledování odběru energií a médií

Energetický management

Kontrola a řízení procesů provozu a správy energetického hospodářství, trvalá a systémová optimalizace nákupu, výroby, distribuce a spotřeby energií a médií.

Výkon energetického managementu nabízíme a realizujeme jako součást komplexních energetických služeb, případně jako samostatnou službu.

V tomto segmentu nabízíme především tyto činnosti:

Kontrola a systémové řízení procesů provozu a technické správy

Správa a vedení komplexní databáze provozních a optimalizačních údajů o soustavě a objektech potřebných pro hodnocení trendů

Trvalá a systémová optimalizace nákupu, výroby, distribuce a spotřeby médií

Zpracování podkladů pro fakturaci a přefakturaci

Evidenční, statistické a analytické činnosti související s měřením a spotřebou energií a médií