Energetické služby

Energetický management

Kontrola a řízení procesů provozu a správy energetického hospodářství, trvalá a systémová optimalizace nákupu, výroby, distribuce, a spotřeby energií médií

Facility management

Výkon činnosti manažera - koordinace a řízení procesů, sledování a rozůčtování nákladů za služby pro objekty a areály, systematické vyhledávání úspor, zajištění a provádění služeb v oblasti technické správy budov a služeb souvisejících.

Komplexní energetické služby

Jedná se o vlastní produkt vytvořený na základě firemního know - how. Obsahuje souhrn služeb a činností technického, ekonomického, provozního a legislativního charakteru vzájemně provázaných logickou vnitřní strukturou akceptující evropské trendy.

Provoz energetických zařízení

Souhrn čiností spjatých s provozem soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT), nebo její části. Provozujeme řadu soustav CZT, lokálních zdrojů a distribučních soustav.

Výroba, distribuce a obchod s elekřinou

Vyrábíme a dodáváme elektrickou energii v rámci provozovaných tepelných hospodářství. Provozujeme distribuční sítě elektrické energie, tj. trafostanice a VN rozvody, včetně nákupu a prodeje elektrické energie.

Projektová činnost

Projektovou a předprojektovou dokumentaci zpracováváme jako samostatné zakázky nebo v rámci realizovaných staveb.