Profil společnosti

Historie a současnost společnosti

Společnost ERDING ® byla založena v r. 1993 jako společnost s ručením omezeným. Aktivní činnost vyvíjí od začátku r. 1994. Od svého založení působila především jako projektově-inženýrská společnost zaměřená na přípravu a realizaci investic v oboru tepelné energetiky. Postupně rozšiřovala jak okruh činností zajišťovaných vlastními pracovníky, tak i charakter činnosti, čímž utvářela svůj profil až k současné podobě komplexní dodavatelské firmy s vlastním technickým vybavením a kvalifikovaným týmem technických i výrobních pracovníků, kteří zajišťují veškeré potřebné profese pro realizaci komplexního díla.

K datu 1.1.1998 se společnost ERDING ® s.r.o. transformovala na společnost ERDING ® a.s.

Zajištění výrobních kapacit v technologických montážích a stavební výrobě řeší společnost ERDING ® a.s. především vlastními pracovníky, případně kapacitami dceřiné společnosti Jemnická Stavba, a.s. Materiálové a profesní vybavení společnosti zahrnuje veškeré činnosti HSV a PSV potřebné pro komplexní realizaci staveb.

S ohledem na výše uvedené disponuje společnost ERDING ® a.s. dostatečnými vlastními kapacitami - projektovými, montážními i stavebními - pro komplexní přípravu a realizaci staveb.

Současné zaměření - oborová struktura

Činnosti firmy Erding

V hlavních oborech zajišťujeme tyto činnosti:

dodávky rekonstrukcí i nových staveb formou „na klíč",

poradenská a konzultační činnost při navrhování, organizování a provozování tepelných  energetických zařízení pro průmyslové i občanské stavby,

komplexní zpracování studií a projektové dokumentace pro tepelnou energetiku, stavební objekty průmyslové, administrativní i občanské vybavenosti vč. jejich technického vybavení,

dodávky a montáž předizolovaného potrubí,

záruční a pozáruční servis,

financování staveb.