Certifikáty

Systémy řízení

Společnost ERDING ® a.s. má zaveden systém managementu jakosti podle požadavku normy ISO 9001, environmentálního managementu podle požadavku normy ISO 14001  a bezpečnosti ochrany zdraví při práci podle požadavku OHSAS 18001.

Oblast certifikace:

Výroba a distribuce tepla a elektřiny 

Realizace staveb a technologických celků se zaměřením na pozemní stavby a energetiku včetně projektování

Nákup a prodej předizolovaného potrubí

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Společnost ERDING ® a.s. je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelůvedeném Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 125 a násl. zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Institut technické inspekce

Společnost ERDING ® a.s. je držitelem oprávnění Institutu technické inspekce Praha - ITI Praha- podle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, pro vyhrazená technická zařízení:

montáž elektrických zařízení dodavatelským způsobem,

opravy a zkoušky elektrických zařízení dodavatelským způsobem,

revize elektrických zařízení dodavatelským způsobem,

montáž a opravy plynových zařízení,

montáž, opravy a rekonstrukce tlakových zařízení.

revize, montáž a opravy určených elektrických zařízení,

montáž a opravy určených plynových zařízení.